Nový zákon o odpadech přinesl změny, které byste měli znát

Když produkujete odpad, musíte ho také evidovat, živnostníci i firmy vedou průběžnou evidenci odpadu, také zpracovávají výkaz statistiky o odpadech a zasílají ho na ČSÚ. Když množství odpadů přesáhne zákonem stanovený limit, platí pro daný subjekt povinnost zpracovat roční hlášení o produkci odpadů a zaslat ho včas na ISPOP. V roce 2021 přišel nový zákon o odpadech 541/2020 Sb., který podmínky mění.

Jaké změny zákon o odpadech přinesl?

Jedná se především o změnu limitu. Pokud za rok přesáhnete produkci 100 run běžného odpadu nebo 600 kilogramů nebezpečného odpadu, máte povinnost roční hlášení za odpady zpracovávat. Dříve byla hranice u nebezpečného odpadu jen 100 kilogramů. Zvednutí limitu znamená, že mnoho menších producentů odpadu už nemusí hlášení za odpad zpracovávat. Stále však musí myslet na průběžnou evidenci, která je povinná a jejím prostřednictvím lze dokázat, jestli se do zákonného limitu vejdete nebo ne.

Další změnou je posunutí termínu pro odeslání hlášení za odpady. Když budete chtít poslat roční hlášení o produkci odpadů 2021, budete na to mít čas do 28.2. 2022. Termín se změnil z 15.2. na konec dubna, nově tak máte více času a to zajisté nikoho neurazí.

Roční hlášení za odpady od profesionálů

Dělat roční hlášení svépomocí je náročné a ne každý na to stačí. Pokud je to pro vás příliš zatěžující povinnost, můžete nechat všechny povinnosti s odpady na zkušené externí firmě na Ecoservis.eu. Podnikatelé, firmy a obce často využívají pro problematiku s odpady služby specializovaných firem a vy můžete také. Služby nejsou drahé a ušetří vám mnoho času i starostí.