Základní kapitál

Základní kapitál je jedním z mála povinných věcí, které musí mít jakákoliv společnost, ať akciová či s ručením omezeným, při svém vzniku. Může to být i jinak, ale jsou to mnohdy první peníze, které daná společnost má do svého začátku, do svého rozjezdu.

Vznik s. r. o.

Jak bylo řečeno, základní kapitál je nutný pro vytvoření společností. U společností s ručením omezeným se základní kapitál vytváří vklady jednotlivých společníků. Jednotlivě mohou být peněžité i nepeněžité, jako jsou budovy, dopravní prostředky, cenné papíry, know-how, autorská práva a podobně, ale jejich výše musí být v součtu alespoň 200.000 Kč. Jako nepeněžitý vklad lze použít jen majetek, jehož hospodářská hodnota je zjistitelná a který může být společností hospodářsky využit ve vztahu k předmětu podnikání. Jednotlivé vkladu pro jednotlivé společníky musí být vysoké alespoň 20.000 Kč a navíc musí být dělitelné na celé tisíce. Tyto peněžité vklady se před zápisem do obchodního rejstříku vkládány na speciální účet, ale po zápisu je ale možno s nimi disponovat. Ke dni zápisu do obchodního rejstříku musí být splaceno alespoň 30% základního vkladu.

Vznik akciové společnosti

Pokud jde o akciové společnosti, jednotlivé vklady podílníků se rozdělují na akcie o určité hodnotě. Před založením společnosti musí být nejdříve splacen celý základní kapitál, který je v tomto případě minimálně dva miliony korun. Pokud jde o a.s. s veřejnou nabídkou akcií, musí být výše zákl. kapitálu dokonce nejméně dvacet milionů korun. Výše kapitálu se určuje stanovami, které schvaluje valnou hromada. Doporučuje se mít zákl. kapitál v peněžité formě, ač je s ním také zakázáno nakládat do zapsání společnosti od obch. rejstříku, ale při nepeněžité formě dochází k časovým odkladům a i k dalším výdajům.

Vznik družstva

Při vzniku družstev k jeho založení stačí základní kapitál ve výši 50 000 Kč a je tvořeno základními členskými vklady, k nimž se členové zavázali. Podmínkou vzniku členství je pak splacení vkladu určeného stanovami anebo jen určené části základního členského vkladu, ale zbytek musí být splacen v době ne delší než 3 roky.

Vznik banky

Zde základní kapitál je důležitým zdrojem financování a vzniká jednak při založení, kdy majitelé či akcionáři vkládají své vklady a pak v průběhu činnosti banky. Způsoby tvorby kapitálu jsou dva, tedy externí, tvořený investory, kteří kupují nově emitované akcie, čímž se základní kapitál zvyšuje, a interní ze zdrojů banky, tedy ze zisku. Kapitál bance slouží jako zdroj k refinancování aktivních obchod, na krytí ztrát, k ohraničení rozsahu obchodů banky, aby se podíl kapitálu na celkových aktivech banky nesnižoval, a konečně je i ukazatelem kapitálové síly banky.

Vznik veřejné obchodní společnosti

Zde vklad není nutný.

Vznik komanditní společnosti

Zde pro vznik je vklad společníka povinný jen u komanditisty, který ručí za závazky firmy omezeně, do výše svého vkladu, který činí minimálně 5 000 Kč.