Zateplování domů a domků

Jak se zvyšují ceny surovin, tak se postupně stává již nemyslitelné, aby nebyl dům nebo domek zateplený, nebo se o zateplení alespoň neuvažovalo. Zateplení přinese určitě úspory, ale musí se spočítat náklady, aby se to po vzájemném posouzení vyplatilo. Můžeme ale připomenout, že jak v zimě ohříváme, tak logicky v létě ochlazujeme.

Trochu teorie

Zateplování není v historii žádnou novinkou, a můžeme říci, že již staří Římané… V našich podmínkách se se zateplováním v minulosti setkáme na hradech a zámcích. Na stěny se věšely koberce (gobelíny), případně se budovaly srubové místnosti. Dělalo se to tak, že se při stavbě vnitřní strany místnosti postavily ze dřeva a pak se z vnějšku obezdily. Dnes to poznáme podle toho, že na vnitřní stěně místnosti jsou vidět otisky klád, třeba na hradě Borotíně u Tábora nebo na Ronově u Stvolínek. Moderní zateplování začalo tím, že se stěny izolovaly například 5 centimetrovou vrstvou Lignoporu a slabší vrstvou Heraklitu. Později se se začala užívat minerální i skelná vata třeba ve vrstvě 12 cm.

Hlavní zásada zateplení

Izolování vnitřních stěn však není výhodné, proto se v moderním stavebnictví používá izolování stěn vnějších. Protože stěna za zateplením zůstává ochlazováním zvenčí studená (říká se tomu tepelný most), kondenzuje (srážejí) se na ní pára, která pak stéká jako voda na podlahu. Důsledkem je plíseň, hniloba… raději nemyslet na výsledky za několik let. Na druhou stranu zateplením fasády zvenčí se vnitřní stěna zahřívá a tepelný most se neobjevuje.

Projekt

Při zateplení máme dvě možnosti, buď zateplujeme již stojící budovu, nebo se to týká zateplení při samotné výstavbě. V obou případech je třeba mít projekt na zatepleni nejen fasády, ale hlavně střechy. Dobře provedená izolace může snížit náklady na topení až o jednu třetinu, návratnost se tak může počítat asi na 5 let, ale každá stavba je řešená jinak, takže záleží na mnoha okolnostech a většinou ani nelze předem spočítat přes všechny parametry, kolik se ušetří a jaká bude tedy návratnost. A to, že některé firmy své výsledky zveličují a tím své klienty klamou, nemusíme asi připomínat.

Provedení

Zateplování je poměrně náročná stavební disciplína, proto je těžké na pár řádků vše vysvětlit. Střechy zateplují nejmodernějšími technikami, jako třeba foukanou (pěnovou) izolací, chytrou pěnou atd. Na vnější stěny se používal především polystyrén, v poslední době již většinou v síle 10 cm. Jindy se používá minerální vata (vlna), která je sice dražší, ale je nehořlavá a má lepší difuzní propustnost, tedy jim snadněji proniká vodní pára.

Závěr

Se zateplením stěn se pojí i další nutné práce, jako je vyspravit (vyměnit) netěsnící okna, dveře, zamezit únikům tepla ve starších budovách v rozích stropů, kde přechází zděná stěna v dřevěný strop a obdobně na rozmezí dalších stavebních technik, jako je kamenná podezdívka a cihlová stěna. K tomu všemu je třeba si předem vypracovat projekt, který bude vycházet z výsledků měření pomocí termovize a podobně.