Výhodné služby kurýra jsou dostupné všem

Hlavními požadavkem každého odesílatele je rychlé a spolehlivé doručení jeho zásilky adresátovi. Zákazníci mají v posledních letech možnost si vybrat mezi Českou poštou a několika dalšími společnostmi. Pomyslnou štikou v „pražském rybníku“ se ovšem stala společnost Kurýrní služba Praha. Princip jejich služeb spočívá v tom, že se zásilkou nemusíte nikam chodit, jelikož kurýr se na objednání dostaví k vám domů nebo do sídla firmy, pokud se jedná o území hlavního města Prahy.

V čem spočívají kurýrní služby?

Náplní činnosti Kurýrních služeb Praha je přeprava jakýchkoliv zásilek v rámci ČR, ale i do zahraničí. Pouze ve výjimečných případech kurýr zásilku nepřevezme. Těmito výjimkami jsou následující zásilky:

  • jejichž držení je podle předpisů platných v ČR zakázáno
  • které jsou nedostatečně zabalené
  • zásilky obsahující zboží v hodnotě nad 20 tisíc Kč bez, které není pojištěno, ledaže by zasilatel s její přepravou souhlasil
  • s jakýmkoliv zbožím v hodnotě přesahující 500 tisíc Kč
  • s živými zvířaty, květinami, peněžní hotovostí, ceninami, drahými kovy, s nebezpečným zbožím nebo se zbožím s teplotním režimem
  • které by společně s ostatními zásilkami mohly poškodit dopravní prostředky kurýrní služby
  • jejichž i jediný rozměr přesahuje 100x60x60 cm a váha činí 20 kg u jedné zásilky, pokud by na to zasílatel předem neupozornil

Balení a placení

Odesílatel musí zásilku zabalit způsobem odpovídajícím charakteru zboží tak, aby při řádném zacházení nebyl obsah poškozen, ani nemohlo dojít k poškození ostatních zásilek. Dále je povinen každou jednotlivou zásilku opatřit adresou příjemce. Cena za přepravu je dána ceníkem a je odvislá od hmotnosti zásilky a vzdálenosti adresáta. Odesílatel může platit hotově nebo na základě faktury vystavené přepravcem.

Varianty služeb

Kurýrní služba Praha nabízí několik variant, které se liší rychlostí, způsobem doručení a dobou převzetí a doručení. Jednotlivé varianty jsou označeny jako standard, express, direct servis, víkendové doručení a zvláštní služby. Jejich podmínky jsou uvedeny na webových stránkách společnosti Kurýrní služba Praha – http://www.intimekuryr.cz