Víte kdy a jak zaplatit daň z převodu či nabytí nemovitosti?

Chystáte se prodat nemovitost či jste nějakou nabyli a přemýšlíte, jak je to s daní? Současná legislativa stanovuje, že daň z převodu nemovitosti platí vždy kupující. Její výše se stanovuje podle hodnoty nemovitosti a činí 4%. Platí i v případě, že nemovitost kupujete od někoho příbuzného. Netýká se nemovitosti, kterou jste získali v dědickém řízení nebo jako dar.

Co vše je spojeno s platbou?

Je potřeba podat daňové přiznání a to do tří měsíců od konce měsíce, v němž došlo k zápisu převodu do katastru nemovitostí. Toto přiznání se podává na finančním úřadu, pod jehož obvod příslušná nemovitost spadá. Pokud je nemovitost mimo vaše trvalé bydliště a nechcete daňové přiznání podávat osobně, lze to učinit několika různými způsoby:

  • pošta
  • elektronické podání
  • podání přes datovou schránku

Pokud nebudete doručovat daňové přiznání osobně, je potřeba brát v úvahu určitou časovou prodlevu.

Jaké změny nastaly pro rok 2018?

Je zrušena povinnost obstarat si znalecký posudek a to pro případ, že je stavba určena pro rekreační účely. O posudek se postará finanční úřad. Výše daně jsou pak 3/4 obvyklé daně pro okolní lokalitu. Pokud s její výší nesouhlasíte, můžete se odvolat a zajistit si znalecký posudek vlastní. Náklady s ním spojené si lze nechat odečíst z daně.

Kdy jste od daně z nemovitosti osvobozeni?

Osvobození od daně z nabytí nemovitosti se týká několika případů a to pokud se jedná o nabytí první:

  • parcela či právo ke stavbě, jejíž součástí je již hotová nebo využívaná budova rodinného domu
  • hotový či užívaný rodinný dům
  • bytová jednotka a k ní náležející prostor, který není garáž, sklep či komora a které nejsou souběžně využívány s bytem

Více informací a podrobností naleznete na portálu vimvic.cz.