Pomoc při vymáhání odškodnění pracovního úrazu

Při výkonu nejrůznějších pracovních činností může i přes veškerou opatrnost dojít k úrazu. Pokud k němu dojde, velmi záleží na tom, zda si úraz přivodíte při domácím kutilství, nebo v zaměstnání. V případě vzniku úrazu při výkonu nařízené práce v zaměstnání se jedná o pracovní úraz, při kterém vám vzniká nárok na odškodnění pracovní úraz. Jedná se o to, že můžete požadovat odškodnění za újmu vzniklou v důsledku pracovního úrazu. Nemusíte se ničeho obávat, jelikož každý zaměstnavatel je podle zákona povinen mít uzavřené pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnanci při vzniku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Obraťte se na odborníky

Málokdo má po úrazu chuť na nějaká jednání, ale často ani neví, na koho si obrátit o pomoc. V takovém případě lze doporučit První zdravotní poradenskou s.r.o., ve které pracují zkušení odborníci, kteří navíc spolupracují s úspěšnými právníky advokátní kanceláře KLB Legal, s.r.o. V první řadě vám pomohou zorientovat se ve spleti paragrafů, poradí a zajistí vám nejen profesionální právní pomoc, ale také právní zastoupení při vymáhání odškodnění.

Jak tedy postupovat?

  1. Způsobený úraz bez zbytečných odkladů oznamte zaměstnavateli.
  1. Zajistěte si případné důkazy (důležité jsou fotografie) a očité svědky, kteří potvrdí

vznik úrazu a za jakých okolností k němu došlo.

  1. Trvejte na vypracování záznamu o pracovním úrazu zaměstnavatelem, neboť záznam

bude vyžadovat pojišťovna.

  1. Kontaktujte První zdravotní poradenskou telefonicky na číslo 733608091 nebo

vyplňte kontaktní formulář na webových stránkách společnosti.

  1. Připravte si veškerou dokumentaci. Pokud žádné podklady k dispozici nemáte, První

zdravotní poradenská vám je pomůže zajistit.

Důvody, proč se obrátit na První zdravotní poradenskou

  • její odborníci provedou prvotní analýzu případu a poskytnou vám zdarma konzultaci
  • nebudete muset platit žádné zálohy
  • odměnu si společnost účtuje pouze, když je pracovní úrazy odškodnění úspěšné.