Jak v rámci firmy využívat moderních projektorů?

Nemáme na mysli klasické projektory, které se používají na různých poradách a prezentacích. Máme na mysli ty, které jsou spojené s nabídkou firmy Visap.cz, kterou je možné charakterizovat jako jedničku v oblasti bezpečnosti práce. A jelikož přináší na trh řadu inovací, je dobré se podívat na to, jak přesně se dají její produkty využívat.

Upozornění na nebezpečí

První možnost je spojena s tím, že se jedná o jednu z nejčastějších variant využití. A to jak ve velkých, tak i menších firmách. Dané projektory využité jako bezpečnostní systémy jsou určené hlavně pro snížení rizik. Ty mohou souviset třeba se zraněním zaměstnanců, stejně jako mohou souviset třeba se škodami na majetku. Pokud jde princip jejich fungování, tak obvykle promítají na zeď nebo na zem určitou informaci. Může se jednat o:

  • Výstražné symboly
  • Různé nápisy a piktogramy
  • Vyznačení zakázaných zón

Řízení provozu manipulační techniky i lidí ve firmě

Zde si lze daný projektor představit jako alternativu ke klasickému semaforu, který znáte na silnicích. Díky různým čidlům a radarům dokáže projektor snížit bezpečnostní rizika tím, že doslova upravuje provoz. Zajistí bezpečný průchod zaměstnanců kteří jdou pěšky, stejně jako dokáže zajistit také bezpečný průjezd manipulační techniky v rámci rizikových míst. Také dobrá a efektivní cesta, jak snížit škody na majetku, ale také škody na zdraví.

 

Reklamní využití

Jdeme na oblast celkem netradiční, ale také velmi často používanou. A to nejenom v rámci výrobních a skladovacích hal. Tato poslední možnost najde uplatnění i v exteriéru, stejně jako třeba ve vstupních halách a kancelářských prostorech. Jedná se o populární projekce loga. Konkrétní logo firmy, nebo třeba její moto už není nutné lepit, malovat, nebo jinak vytvářet na požadovaném místě. Co zde pomůže, to je právě využití světla, které bude vycházet z projektoru.