Jak skartovat dokumenty

Skartace, neboli likvidace nejrůznějších dokumentů není vůbec snadnou záležitostí. Na jednotlivé papíry stačí běžné kancelářské drtičky papíru, ovšem na větší množství materiálu určeného k likvidaci nestačí. Často k tomu přistupuje další problém, kterým jsou různé stupně utajení, kterým mnohé dokumenty podléhají. Pak je třeba objednat si skartaci u specializované firmy, která se na tyto služby zaměřuje a má k tomu i odpovídající vybavení. Navíc provádí skartaci ekologickým způsobem.

Skartovací služby

Komplexní služby v oblasti skartace dokumentů v Praze, stejně tak dokladů a jakýchkoliv dalších nosičů informací poskytuje pražská společnost Ekoskart. Pokud vaše firma či úřad potřebuje provést bezpečnou a ekologickou skartaci vašich nosičů informací, můžete se na tuto firmu s důvěrou obrátit. Provádí skartaci disket, CD, DVD i ZIP. Dále se jedná o likvidaci občanských a řidičských průkazů, cestovních pasů, platebních karet atd. Rovněž se likvidují nejrůznější písemné, zvukové či obrazové materiály.

Průběh skartace

Se samostatnými skartovacími službami úzce souvisí také bezpečná přeprava materiálů určených k likvidaci. Likvidují se i doklady a dokumenty, které obsahují utajené údaje. Jakýkoliv únik informací z těchto nosičů je jednoznačně vyloučen. Firma Ekoskart umožňuje zákazníkům, aby vlastní skartaci byli přítomni a mohli se tak na místě přesvědčit o dokonalé likvidaci všech utajovaných informací.

Co následuje po provedení skartace?

Po provedení ekologické likvidace vystaví firma Ekoskart protokol o ekologickém průběhu likvidace přesně v souladu s platnou normou. Se vzniklým odpadem firma nakládá podle jeho charakteru. Papírový odpad zasílá k finálnímu zpracování do papíren a zákazník obdrží nazpět prázdné pořadače případně pytle, které může v budoucnu opět použít. „Cédéčka“, „dévédéčka“, diskety, videokazety a další podobné nosiče informací jsou odborně znehodnocovány v přísně střeženém objektu firmy Ekoskart.